Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas 2013 m. Lietuvos jaunimo dienoms (2013 03 05)
Paskelbta: 2013-03-06 17:54:56

Kovo 5 d. arkivyskupijos kurijoje vyko konferencija, skirta artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms (LJD), kurios š. m. birželio 28–30 d. vyks Kauno mieste.

Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno I dekanato dvasios tėvas kun. Severinas Arminas Holocheris OFM, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai bei 2013 m. LJD organizacinės komandos nariai.

Susitikimo pradžioje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė kartu melstis Valandų liturgijos maldą.

Kun. Severinas Arminas Holocheris OFM kalbėjo apie šiandieninę Bažnyčios situaciją. „Neturime popiežiaus. Jis paliko mums didžiulius dvasinius turtus, kuriuos turime apmąstyti, studijuoti. Ką mes galime? Šiandien būtina apmąstyti mūsų atsakomybės ženklus ir tikslus. Atsakomybę už Bažnyčią, Bažnyčioje ir su Bažnyčia“, – kalbėjo dvasios tėvas.

Vėliau dekanas pakvietė LJD organizacinės komandos narius pravesti konferenciją.

LJD koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė dvasininkams pristatė LJD ištakas, apžvalgą, pasiruošimo etapą, temą, projekto tikslus ir išliekamąją vertę, išskirdama naudą jaunimo sielovadai Lietuvoje, vietos bendruomenei – Kauno arkivyskupijai, savanorystės plėtrai, asmeniniam perkeitimui. „LJD 2013 m. tęsis tris dienas, nes taip pageidavo jaunimas. Kaunas per tas dienas taps Lietuvos jaunimo sostine“, – kalbėjo prelegentė.

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas Emilis Vasiliauskas pristatė parapijų bendruomenių galimybes įgyvendinant LJD programą.

Arkivyskupijos Jaunimo centro referentė Raimonda Janušauskaitė kalbėjo apie LJD dalyvių apgyvendinimą mokyklose, kvietė dvasininkus apsilankyti parapijos teritorijoje esančiose mokyklose ir su vadovybe aptarti apgyvendinimo galimybes.

Dvasininkai išsamiau domėjosi apgyvendinimo ir maitinimo parapijose bei rektoratuose klausimais.

Konferencijos pabaigoje mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo prelegentams ir pristatė dekanato aktualijas.

Posėdis baigėsi bendra malda ir pietumis kurijoje.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune