Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2013 04 20–21)
Paskelbta: 2013-04-22 14:53:20

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos

Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Ketvirtasis Velykų sekmadienis nuo seno vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Tądien tikintieji raginami melstis prašant gausių ir brandžių pašaukimų į dvasinį luomą. Ta proga tradiciškai Kauno kunigų seminarijoje vyksta Atvirų durų dienos ir Maldos už pašaukimus savaitgalis.

Atvirų durų diena šeštadienį, balandžio 20 d., prasidėjo susitikimu su seminarijos vadovybe ir klierikais. Pasak rektoriaus mons. Aurelijaus Žukausko, į šį susitikimą atvyko ne tik ketinantys studijuoti seminarijoje jaunuoliai, bet ir tikintieji, atvėrę seminarijos duris daugiau iš smalsumo. Visiems susirinkusiems buvo papasakota apie seminariją, pasidalyta mintimis apie pašaukimą, aptarta priėmimo į šią alma mater tvarka, dienotvarkė.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Vidurdienį iškilmingų šventų Mišių šventimui vadovavo seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, drauge koncelebravo rektorius mons. A. Žukauskas, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis ir Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius, kuris į seminariją atlydėjo gausų būrį ministrantų iš Jonavos ir Bukonių parapijų. Homilijoje kun. K. Genys dėkojo visiems, kurie savo maldose lydi seminaristus ir kunigus.

Sekmadienį, balandžio 21 d., iškilmingų šventų Mišių šventimui Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vadovavo dvasios tėvas kun. A. Arštikaitis. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Homilijoje pamokslininkas kalbėjo, jog pašaukimai, kaip sako popiežius emeritas Benediktas XVI savo žinioje, skirtoje šiųmetei Maldų už dvasinius pašaukimus dienai, gimsta tik iš asmeninio ir glaudaus santykio su Jėzumi – Geruoju Ganytoju. Todėl visų susirinkusiųjų buvo prašoma melstis, kad santykis su Prisikėlusiuoju kaskart būtų vis glaudesnis.
 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune