„BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2013 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Paskelbta: 2013-05-10 12:16:06

Šeštinių sekmadienį, šįmet – gegužės 12-ąją, Katalikų Bažnyčia švęs 47-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, kurios temą „Socialiniai tinklai – tiesos ir tikėjimo portalai, evangelizacijos naujosios erdvės“ šiais, Tikėjimo metais, paskelbė dar popiežius Benedikto XVI sausio 24 d., minint žurnalistų dangiškojo globėjo Šv. Pranciškaus Salezo dieną.

Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos išvakarėse arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS jau penkioliktus metus iš eilės paskelbia „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo apdovanojimus žiniasklaidos darbuotojams už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje. Šiais metais apdovanojimai skirti:

Sauliui KUBILIUI – už ilgametę ir ištikimą tarnystę Vatikano radijo ir Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijose nepaliaujamai skelbiant vilties žinią Lietuvos žmonėms, ypač nušviečiant Bažnyčios visuotinumą ir misijinę prigimtį, ir už tautinės tapatybės puoselėjimą telkiant lietuvių bendruomenę išeivijoje;

Dr. Andriui NAVICKUI – už daugiašakę ir vaisingą raišką medijose, ypač kuriant bei plėtojant interneto dienraštį bernardinai.lt, kuris nuolat skleidžiasi įvairiomis iniciatyvomis, telkia vis platesnį bendradarbių ir skaitytojų ratą, viešumoje atverdamas „liudijimo, dialogo ir bendro tiesos ieškojimo“ erdves.

Apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius įteikia iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 dieną.

Žr. 1999–2012 metais apdovanotų asmenų sąrašą >>.

Žr. popiežiaus Benedikto XVI žinią 47-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Socialiniai tinklai – tiesos ir tikėjimo portalai, evangelizacijos naujosios erdvės“ >>.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune