Įsteigta nauja Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija ir paskirtas jos klebonas (2013 11 05)
Paskelbta: 2013-11-06 08:37:17

Atsižvelgdamas į tai, kad vis labiau plečiantis Kauno miestui Šilainių gyvenamajame mikrorajone esanti viena bažnyčia nebegali patenkinti didėjančių tikinčiųjų dvasinių poreikių ir siekdamas tolygesnio maldos namų išdėstymo, trokšdamas sudaryti palankesnes sąlygas tikintiesiems burtis j bendruomenę bei kuo patogiau pasinaudoti dvasinėmis malonėmis, vadovaudamasis Kanonų teisės Kodekso kan. 515 nuostatomis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ 2013 metų lapkričio 4 dienos dekretu Nr. 208 įsteigė Kauno PALAIMINTOJO JONO PAULIAUS II PARAPIJĄ.

Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos klebonu paskirtas kun. Andrius ALMINAS, lig šiol ėjęs Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaro ir Kauno universitetinių klinikų kapeliono pareigas. Naujajam klebonui pavesta burti gyvą parapijos bendruomenę, rūpintis maldos namų įkūrimu bei parapijos bažnyčios statyba.

Arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu nustatytos KAUNO PALAIMINTOJO JONO PAULIAUS II PARAPIJOS RIBOS šiai parapijai priskiriant dalį Kauno Šventosios Dvasios parapijos teritorijos ir dalį Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos teritorijos.

Vakarinė riba:
Romainių g. nuo pradžios iki sankryžos su Chodkevičių g.; Chodkevičių g. iki sankryžos su J. Semaškos g.; Semaškos g. iki sankryžos su Liucijanavos g.; Liucijanavos g. iki Liedos upelio (Užliedžių tvenkinio);

Šiaurinė riba:
Ledos upelis (nuo Užliedžių tvenkinio) iki greitkelio Kaunas–Klaipėda.

Rytinė riba:
Greitkelio Kaunas–Klaipėda atkarpa Vilniaus kryptimi iki žiedinių sankryžų mazgo; Žemaičių pl. iki sankryžos su Baltų pr.; Baltų pr. atkarpa iki sankryžos su Nadruvių g.; nuo Baltų pr. sankryžos su Nadruvių g. iki Baltijos g. kertant Milikonių gyvenamųjų namu kvartalą ir apimant „Santaros" ir Milikonių vidurines mokyklas; Baltijos g. atkarpa iki sankryžos su Debesų g; Debesų g. atkarpa iki sankryžos su Audros bei Danguolės g.; nuo šios sankryžos Danguolės gatvės kryptimi iki Linkuvos g.

Pietinė riba:
Linkuvos g. atkarpa iki sankryžos su Varnių g.; nuo Linkuvos g. Vilijampolės ir Šilainių seniūnijos ribą žyminti linija tarp Tytuvėnų ir Šilalės g. iki Kėdainių g.; Kėdainių g. atkarpa iki sankryžos su Juodaičių g.; linija palei Kalnų g., abi šios gatvės puses paliekant Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijai, ir palei Atramos g. kertant Vakarinį lankstą, apimant Ramovių gyvenvietę (bet paliekant su Raudondvario pl. susijusį gatvių tinklą Vilijampolės parapijai) iki Kaniūkų g.; Kaniūkų g. atkarpa iki sankryžos su Romainių g. ir Šilainių pl.

Gyvenamieji mikrorajonai, kurie ištisai arba iš dalies priklauso steigiamai parapijai:
GIRAITĖ, LINKUVA, MAIRONIŠKIAI, MILIKONIAI, RAMOVĖS, ROMAINIAI, SMĖLIAI, UŽLIEDŽIAI, VIJŪKAI.

---------------------------------------------

Kol naujoji Pal. Jono Pauliaus II parapija turės atskirą banko sąskaitą, aukas jai kurtis  galima pervestiį šiai parapijai skirtą Kauno arkivyskupijos kurijos specialiąją sąskaitą:


sąskaitos numeris: LT27 7044 0600 0316 3655
bankas: SEB Bankas
pavadinimas: Kauno arkivyskupijos kurija
įm. kodas: 190954165
Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: „Pal. Jono Pauliaus II parapijai“.

 

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune