Kauno kunigų seminarijoje – susitikimai su garbiais dvasininkais (2011 02 15; 02 25)
Paskelbta: 2011-02-26 11:22:15

Vasario 15 d. Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Luigi Bonazzi. Ganytojas pasidalijo savo patirtimi būnant seminaristu, ragino nebijoti trokšti tapti tikrais Dievo vyrais. Taip pat pabrėžė bendruomeniškumo svarbą tiek klieriko, tiek kunigo gyvenime, nes kunigas nėra pats sau. Nuncijus maloniai ir išsamiai atsakė į klierikų pateiktus klausimus.

Vasario 25 d. seminarijoje lankėsi Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis. Svečias papasakojo apie Evangelikų liuteronų Bažnyčios Lietuvoje padėtį, aptarė svarbiausius iššūkius, kurie nesvetimi ir Romos Katalikų Bažnyčiai; tai menkas tikinčiųjų sąmoningumas, krikščioniškos praktikos ir kasdieninio gyvenimo vertybių nesutapimas. Vyskupas išsamiai ir noriai atsakinėjo į klierikų klausimus apie bendradarbiavimą su Lietuvos Katalikų Bažnyčia, skirtingas liuteronizmo sroves. Svečias padėkojo už šiltą priėmimą ir ragino, kad tikėjimas netaptų ideologija, nes mus visus vienija Kristus.

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune