Kauno I dekanato kunigų konferencijoje dalytasi apie šv. Jono Bosko šventumo pavyzdį (2014 03 03)
Paskelbta: 2014-03-05 14:04:04

Kovo 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje šv. Jono Bosko relikvijų piligriminės kelionės Lietuvoje ir pagerbimo Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje >> proga pristatytas J. Bosko šventumo pavyzdys.

Konferencijoje dalyvavo svečias iš Turino kun. Luca Barone SDB, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai bei kunigai, taip pat seserys vienuolės. Dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė darbotvarkę ir paprašė dekanato dvasios tėvo Severino Holocherio OFM vadovauti maldai.

Po jos išklausytas kun. Luca Barone SDB pranešimas. Šis salezietis kunigas, atsakingas už pašaukimų pastoraciją Turino provincijoje, Lietuvoje lydi šv. Jono Bosko relikvijas.

Prelegentas šv. Jono Bosko gyvenime akcentavo tai, kas svarbu ypač kunigams ir vienuoliams. Svečias minėjo kun.  J. Bosko charakterio savybes, jo nuolatinę kovą su žmogiškąja prigimtimi. J. Bosko šventėjimo keliui labai svarbūs buvo jo motinos Margaritos patarimai bei pagalba ir ypač sutikto kunigo dvasinis palydėjimas. Kun. Luca SDB kalbėjo apie salezietiškąją jaunimo ugdymo sistemą, kurią sukūrė šventasis, apie aplinką, kuri yra šventumo mokyklos vieta, apie bendruomenę kaip šeimą, kur santykiai nusakyti Evangelijos, apie bendrystę, kuri veda į šventumą Dieve – gyvenimo kelio tikslą. Kun. Luca SDB pabrėžė dvasinio gyvenimo ir ugdymo ryšį: šiandien J. Bosko mums sakytų, kad evangelizacija yra krikščioniškas ugdymas, o krikščioniškas ugdymas – evangelizacija. Buvo paminėtas šventojo pamaldumas Marijai, Krikščionių Pagalbai, jo kontempliatyvumas veikloje, meditacija, ryšys su Dievu. Svečias kunigas konferenciją baigė prašydamas šv. Jono Bosko užtarimo apšviesti šventumo kelią, kad dvasininkų energija būtų ypač nukreipta į jaunimą.

Konferencijos pabaigoje kun. Luca Barone SDB atsakė į kunigų klausimus.

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune