Sielovados vadovų ir bendradarbių ugdymo seminaras Aukštadvaryje (2011 03 04–05)
Paskelbta: 2011-03-08 17:17:39

Kovo 4–5 d. Aukštadvaryje, Šv. Dominyko namuose, vyko pirmasis Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių vadovavimo įgūdžių ugdymo programos „Atrasti potencialą – praplėsti horizontą“ seminaras.

Seminarui vadovavo kun. lic. Artūras Kazlauskas ir Kauno arkivyskupijos sielovados programų vedėja Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. 24 seminaro dalyviai į renginį atvyko iš įvairių Lietuvos kampelių: Kauno, Kėdainių, Ukmergės, Jonavos, Marijampolės, Panevėžio, Kaišiadorių, Vilniaus ir kt.

Pirmojo seminaro tema buvo „Suvokti vadovavimo principus; Savęs pažinimas ir ugdymas“. Antrasis seminaras numatytas balandžio mėnesį. Penkių seminarų programa bus užbaigta lapkričio mėnesį. Ji skirta lyderių, potencialių lyderių, institucijų bei organizacijų vadovų tobulinimuisi. Be to, seminarai skirti visiems, norintiems būti geresniais vadovais, geriau planuoti savo laiką, atrasti savo dovanas ir sugebėjimus, mokytis dirbti komandoje remiantis krikščioniška patirtimi, profesionalia vadyba ir Šventuoju Raštu.

Seminaro medžiaga parengta pagal Johanneso Hügerio, tarptautinės „Xpand“ organizacijos konsultanto, seminarus. Programos pagrindas yra tarptautinės kompanijos „Xpand“ vesti mokymai. Pagal juos buvo parengti ir seminarų Lietuvoje vadovai.

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune