Arkivyskupijos jaunimo atstovai dalyvavo taikos šventėje „Altenbergo šviesa“ (2014 05 01)
Paskelbta: 2014-05-08 12:20:59

Fotografijos KAJC

 Fotografija KAJC

Lietuvos katalikiško jaunimo atstovai – penki Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų jaunimo centrų darbuotojai – balandžio 29–gegužės 3 d. lankėsi Kelno arkivyskupijoje (Vokietija), Šios arkivyskupijos miestelyje Altenberge kiekvienais metais po Antrojo pasaulinio karo gegužės 1 d. vyksta tarptautinė jaunimo šventė „Altenbergo šviesa“ (Altenberger Licht). Jos metu nuo Velykinės žvakės uždegama ugnis, simbolizuojanti taiką. Altenberge susirinkęs jaunimas taikos ir ramybės pasauliui prašo Viešpatį, drauge dalyvaudami maldos vigilijoje. „Altenbergo šviesos“ taikos ugnį jaunieji šventės dalyviai vėliau išsineša į savo namus, miestus, parsiveža į savo šalis.

Fotografija KAJC

Šiemet šešiasdešimt ketvirtą kartą įžiebta ir pasauliui taikos bei susitaikymo žinią nešanti „Altenbergo šviesa“ per jaunų žmonių rankas iškeliavo į Lietuvą, Airiją ir Filipinus (žr. nuotraukoje – ji perduodama Lietuvos atstovams).

Fotografija KAJC

Kelionės į Vokietiją tikslas nebuvo vien tik ši jaunimo šventė. Ji padėjo toliau gilinti partnerystę tarp Kauno, Vilniaus, Kelno ir Drezdeno-Maiseno arkivyskupijų Jaunimo centrų. „Buvome labai šiltai priimti, draugystė tarp minėtų Jaunimo centrų tęsiasi jau bemaž 20 metų. Iš kelionės parsivežėme padrąsinimą ir viltį toliau su džiaugsmu, atsidavus Bažnyčiai, darbuotis jaunimo sielovadoje“, – sakė  šiame tarptautiniame jaunimo susitikime dalyvavusi Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Dovilė Kačiulytė.

Fotografija KAJC

Lietuvių grupė viešėjo keturias dienas ir per jas susitiko su Kelno jaunimo pastoracijos darbuotojais, dalijosi patirtimis, jaunimo sielovados aktualijomis. Taip pat vyko susitikimas su Kelno ir Drezdeno Jaunimo centrų vadovais pasidalijant apie vykdomas veiklas ir ateities planus. Kitas partnerių – jaunųjų Bažnyčios sielovados bendradarbių – susitikimas vyks spalio mėnesį Drezdene.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune