Kauno arkivyskupo dekretais sudarytos naujos arkivyskupijos Konsultorių, Kunigų bei Ekonominių reikalų tarybos (2016 12 07)
Paskelbta: 2015-12-07 12:16:28

Remiantis Kanonų teisės kodeksu bei Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais, Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO dekretais sudarytos naujos arkivyskupijos Konsultorių, Kunigų bei Ekonominių reikalų tarybos.

Penkerių metų kadencijai sudaryta KONSULTORIŲ kolegija

Vysk. Kęstutis KĖVALAS
Prel. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS
Mons. Adolfas GRUŠAS
Mons. Augustinas PAULAUSKAS
Kun. Dainius LUKONAITIS
Kun. Erastas MURAUSKAS
Kun. Evaldas VITULSKIS

Penkerių metų kadencijai sudaryta KUNIGŲ taryba

Kunigų tarybos nariai pagal pareigas:

Vysk. Kęstutis KĖVALAS
Prel. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS
Mons. Adolfas GRUŠAS
Mons. Aurelijus ŽUKAUSKAS
Kun. Vytenis VAŠKELIS

Arkivyskupo paskirti KUNIGŲ tarybos nariai:

Kun. Kęstutis GENYS
Kun. Raimundas KAZAITIS
Kun. Dainius LUKONAITIS
Kun. Norbertas MARTINKUS
Kun. Vytautas PAUKŠTIS
Kun. Žilvinas ZINKEVIČIUS

Kunigų išrinkti KUNIGŲ tarybos nariai:

Mons. Kęstutis GRABAUSKAS
Mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS
Mons. Artūras JAGELAVIČIUS
Mons. Augustinas PAULAUSKAS
Kun. Virginijus BIRJOTAS
Kun. Aldonas GUDAITIS SJ
Kun. Artūras KAZLAUSKAS
Kun. Erastas MURAUSKAS
Kun. Kęstutis RUGEVIČIUS
Kun. Arnoldas VALKAUSKAS
Kun. Virginijus VEPRAUSKAS
Kun. Evaldas VITULSKIS

Penkerių metų kadencijai sudaryta EKONOMINIŲ reikalų taryba

Vysk. Kęstutis KĖVALAS
Kun. Dainius LUKONAITIS
Evaldas DARŠKUS
Audrius GLOBYS
Donetas KARČIAUSKAS

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Krikštyti kūdikį – tai pasielgti teisingai jo atžvilgiu. Krikštu mes vaiką apdovanojame, suteikiame jam labai brangią dovaną – Šventąją Dvasią. <...> Gera girdėti vaikų balsus bažnyčioje. Kūdikių balsai joje, verksmas – tai pats geriausias pamokslas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS homilijos Kristaus Krikšto sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune