Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos jaunimo sielovados aktualijos (2016 04 18)
Paskelbta: 2016-04-20 11:16:00

Balandžio 18 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta jaunimo sielovadai aptarti.

Konferencija pradėta Valandų liturgija (Dienine), kuriai vadovavo dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Konferencijoje dalyvavusi Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pristatė savo bendradarbius, aptarė Jaunimo centro veiklą, koncepciją ir tikslus.

Jaunimo centro vadovė dėkojo susirinkusiems kunigams už dėmesį jaunimui. Daug dėmesio buvo skirta centro vykdomoms programoms aptarti. Akcentuota lytiškumo ugdymo programos svarba. Agnė Grigaitytė taip pat atkreipė susirinkusių dėmesį į būtinybę parapijoms turėti savo jaunimo vadovus. Pasidžiaugta, kad Kauno mieste jau visose parapijose dirba jaunimo vadovai. Kartu buvo pasidalyta ir iššūkiais. Labai svarbu jaunimo sielovadoje, kad katechetai ir jaunimo grupelių vadovai sudarytų vieną bendrą komandą, todėl reikalingas abipusis supratimas, dialogas.

Savo asmenine patirtimi dirbant su jaunimu pasidalijo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos tikybos mokytojas Mantvydas Randis. Jis akcentavo linksmumo svarbą jaunimo sielovadoje. Pasak jo, jaunam žmogui labai svarbu, kad dvasininkas būtų arti. Visada svarbus veiklos tęstinumas. Jaunuoliai kartu keliauja piligriminių kelionių metu, aktyviai dalyvauja kitų parapijų ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuojamose renginiuose. Jaunimo sielovadoje neapsieinama be sunkumų, suklupimų. Tačiau, pasak prelegento, suklupus svarbu keltis ir eiti toliau. Jokia sielovada negalima be maldos.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai.

Kun. Nerijus Pipiras
 
Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune