Šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis Kulautuvoje (2016 11 11–13)
Paskelbta: 2016-11-25 13:08:50

Lapkričio 11–13 d. Kulautuvoje, A. C. Patria „Jaunimo namuose“ vyko Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis, skirtas naujiems programos savanoriams. Programa „Pažink save“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre veikia jau daug metų; ji nuolat tobulinama ir papildoma siekiant perteikti Bažnyčios mokymą suprantamai ir patraukliai šių dienų kontekste ir išlaikant kalbėjimo principą: jaunimas–jaunimui.

Savaitgalio seminarą vedė net 10 jaunųjų Šeimos centro savanorių, kurie pristatė šias programos temas: „Aš“, „Vertybės“, „Šeima“, „Jie ir jos“, ‚Ar tai meilė?“, „Kodėl verta laukti?“, „Tai, apie ką nekalbam“, „Kelias į santuoką“, „Gyvybė“, „Vaisingumas“. Bendra malda, darbas grupėse, žaidimai, šokiai skatino tapti aktyviais dalyviais ir išgyventi bendrystės jausmą. Savaitgalyje taip pat dalyvavo Jurgita ir Ramūnas Dambrauskai – jauna sutuoktinių pora iš Kauno. Savo liudijime jie dalijosi džiaugsmais ir iššūkiais, su kuriais susiduria šeimoje, taip pat papasakojo savo draugystės ir meilės istoriją. Savaitgalio dalyviai ne tik gavo naujų žinių, patirties, bet ir susidraugavo, o dauguma jų pasiryžo tapti programos „Pažink save“ savanoriais.

Keletas dalyvių atsiliepimų:

  • Labai aktualios temos, labai draugiška kompanija ir savanoriai. Buvo aktuali pornografijos tema: niekada nemaniau, kad ji tokia žalinga.
  • Patiko temos apie susivaldymą, vaisingumą, gyvybę, šeimos liudijimas. Buvo svarbu prisiminti, ką anksčiau žinojau, ir išgirsti naujų dalykų.
  • Paliekama laisvė kritiniam mąstymui. Jaunų žmonių priėmimas, padrąsinimas ir įkvėpimas su liudijimais ir gyvenimiškais pavyzdžiais. Labai gerai parinkti filmai.
  • Patiko Emilijos kūno kalba, lengvai sklindantys žodžiai, tvirtumas, diplomatiškas kalbėjimas, ypatingas išklausymas ir meilės skleidimas.
  • Labai patiko grupelės, kurios davė daug naudos.
  • Pirmą kartą dalyvavau tokiame seminare. Buvo įdomu klausyti apie gyvybę, gyvenimo vertybes, meilę, nes tai svarbūs dalykai gyvenime.
  • Man patiko temų nuoseklumas ir programos pritaikymas jaunam žmogui, pateikiant įdomią ir aktualią vaizdinę informaciją.
  • Visos temos buvo įdomios ir naudingos. Patiko tiesi kalbėsena iš jaunų žmonių lūpų.
  • Visa programa spalvinga ir labai naudinga. Jos mūsų visuomenėje labai mažai. Jaučiuosi paaugęs ir įgavęs naujų žinių. Aktualiausios temos tos, apie kurias nekalbama – lytiškumas, vaisingumas. Viskas yra gyvenimiška ir pritaikoma, kelia gilius apmąstymus.

Savaitgalį parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos solidarumo akcija Renovabis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune