Kauno I dekanato dvasininkų susitikime – apie sielovadą Sibiro žemėse (2016 11 24)
Paskelbta: 2016-11-25 16:53:45

Lapkričio 24 dieną Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas su Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi SJ.

Susitikimas pradėtas bendra Valandų liturgijos malda.

Vėliau Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius paprašė Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių SJ papasakoti apie sielovadą Rusijoje.

Arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius susirinkusiems priminė, kad dar 2015 metais jis lankė Kaliningrado sritį, o šiemet – Sibiro teritorijas, tas žemes, kuriose dar yra lietuvių. Pasak arkivyskupo, svarbu susipažinti su pastoracinio darbo sąlygomis, ne tik pasidalyti patirtimi, bet ir pasimokyti. Šią 2016 metų vasarą per penkias savaites buvo aplankytos dvi – Novosibirsko ir Irkutsko – vyskupijos. Praktiškai visur čia Bažnyčia dar tik atsikurianti. Dirbti su čia gyvenančiais žmonėmis reikia pasišventimo: parapijos negausios, gyvenimo lygis prastas. Daugiausia šiose vietose darbuojasi vienuoliai misionieriai (lenkų, slovakų ir kitų tautybių). Nemaža dalimi prie sielovadinių darbų ir iniciatyvų prisideda Vakarų valstybių krikščioniški fondai. Tačiau, pavyzdžiui, Irkutske dėl visko reikia tartis su Irkutsko stačiatikių vyskupu, nes šv. popiežiui Jonui Pauliui II įkūrus šią vyskupiją stačiatikiai jos nenori pripažinti, Katalikų Bažnyčios misijas šiose vietose laikydami prozelitizmu.

Kartu arkivyskupas išryškino ir vietos bendruomenių svarbą. Pasak jo, ten, kur bendruomenėje nėra tikėjimo, praktiškai nėra ir pačios bendruomenės.

Vėliau arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius atsakė į susirinkusių kunigų klausimus apie sielovadinio darbo šiose Rusijos srityse specifiką.

Susitikimo pabaigoje Kauno dekanas mons. Vytautas Grigaravičius su kunigais aptarė einamuosius dekanato reikalus ir pakvietė ruoštis advento laikotarpiui.

Konferencija baigėsi bendrystės pietumis.

Kauno I dekanato infromacija

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune