Pašaukimų stovykla: „Nesvarbu, ką pasirinksi – Dievas vis tiek Tave mylės!“ (2018 07 02–05)
Paskelbta: 2018-07-11 17:03:51

Liepos 2 d. rytą iš Kauno išvyko autobusas, pilnas ieškotojų – taip prasidėjo Kauno arkivyskupijos piligriminė pašaukimų stovykla. 25 keliautojai pirmiausia aplankė Kaišiadoris ir pal. Teofilių, kuris taip pat buvo pasirinktas ir šios stovyklos globėju. Kaišiadoryse susitikę su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniu Gintu Petkevičiumi, išgirdę jo liudijimą bei pasimeldę Pal. Teofiliaus litaniją, piligrimai pajudėjo į Trakus. Trakuose, prašydama Švč. Mergelės Marijos užtarimo, grupė šventė šv. Mišias, po jų pietavo ir šiek tiek laiko praleido mieste. Pirmoji diena buvo skirta apsvarstyti laisvės temai. Jaunimui buvo duota laiko ir keli klausimai, skatinantys peržvelgti jų santykį su tiesa, jos išgyvenimą.

Po pietų piligrimai atvyko į Marijampolę. Ten įsikūrę aplankė Pal. Jurgio Matulaičio muziejų, kur ses. Viktorija Plečkaitytė MVS labai nuoširdžiai ir įsimintinai vedė ekskursiją. Pirmąją dieną piligrimai pabaigė vakariene, adoracijai skirtu laiku bei vakariniu pasivaikščiojimu su grupe lydinčiu kun. Vincentu Lizdeniu.

Kitą dieną ryte papusryčiavę ir aplankę Pal. Jurgio kolpyčią Marijampolės bazilikoje piligrimai pajudėjo link Telšių. Antroji stovyklos diena buvo skirta peržvelgti laisvės, ir ypač – vidinės, klausimą. Šia tema autobuse liudijimu dalijosi ses. Benedikta SF, viena iš stovyklos organizatorių. Apsigyvenusius Telšių kunigų seminarijoje stovyklos dalyvius pasveikinti atėjo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis ne tik džiaugėsi stovyklos apsilankymu, bet ir įkvėpė drąsos nieko nebijoti – su Dievu keliaujant laukia neįtikėtinas nuotykis. Tos dienos popietę stovyklautojai taip pat lankėsi atlaidus švenčiančioje Žemaičių Kalvarijoje, dalyvavo šv. Mišiose. Dėl nenustojančio lietaus po vakarinių šv. Mišių nebuvo einami Kalvarijos kalnai, todėl šią maldą teko atidėti kitam apsilankymui Žemaičių Kalvarijoje. Nakvynės grupė grįžo į Telšius.

Trečiąją stovyklos dieną buvo nagrinėjama meilės, kviečiančios į dovanojimą, tema. Iki pietų Telšių seminarijoje apsistojusius dalyvius aplankė kun. Vincento Lizdenio tėvai – Rasa ir Vitalis. Jie dalijosi savo santuokos, pašaukimo santuokai, meilės vienas kitam, Dievui ir Tėvynei istorijomis.

Papietavę prie Platelių ežero, šiek tiek pailsėję, piligrimai vėl leidosi į kelią. Vakarinės maldos grupė sustojo Palendrių vienuolyne kartu su broliais benediktinais. Po maldos t. Grigalius trumpai papasakojo apie brolius benediktinus, jų istoriją, gyvenimą, dienotvarkę bei visą grupę pavaišino pačių gamintais skanėstais – palendriukais.

Vakarop grupė atvyko į Šiluvą. Įsikūrę, pavakarieniavę, trumpai aptarę dieną ir savo įspūdžius visi susirinko į bendrystę ir vakarą prie laužo. Paskutinę dieną dalyviai buvo skatinami nebijoti, nestokoti drąsos eiti ten, kur Dievas pakvies. Po rytmetinės maldos, įvado į dieną tyloje grupė kartu šventė šv. Mišias Šiluvos bazilikoje. Po jų papietavo ir susėdo ratu bendram aptarimui, paskui išsiruošė namo tolesniems ieškojimams.

Dėkojame visiems geradariams, prisidėjusiems prie to, kad pašaukimų stovykla įvyktų. Taip pat ses. Benediktai SF, klierikui Eligijui ir dr. Vilmai Šliužaitei, kurie savo malda, buvimu ir liudijimais tarnavo stovykloje, bei kiekvienam, kuris prie stovyklos prisidėjo malda – tebūna visiems atlyginta šimteriopai!

Ieva ŠIUGŽDINIENĖ, atsakingoji už pašaukimų sielovadą arkivyskupijoje

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune