Šv. Mišios arkikatedroje abiturientų Paskutinio skambučio proga (2019 05 21)
Paskelbta: 2019-05-23 17:06:15

Nuotraukos – Algimanto Mikolėno

Tegul gieda mūsų balsai ir darbai, kad galingai sulapotų ateities medis

Stebėjau užsiėmimus, kuriuos Dievas žmonėms lėmė.
Viskas, ką jis daro, yra tinkama savo laikui.
Be to, jis taip įdiegė amžinybę į jų širdį,
Kad žmogus negali perprasti nei pradžios, nei galo
To, ką Dievas daro. 

(Koh 3.2.4.6–8.10–11)

Prasminga tradicija tapo ketvirtus metus iš eilės prieš Paskutinio skambučio šventę susitikti Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje maldai už Kauno miesto abiturientus, jų tėvus, ugdytojus – visus, kurie mokė, palaikė, lydėjo.

Gegužės 21 d. šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovai, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų, gimnazijų vadovai ir mokytojai. Dievo palaimos savo vaikams meldė ir abiturientų tėvai. Šventojo Rašto skaitinius, bendruomenės maldą, skaitė skirtingų gimnazijų abiturientai.

Vyskupas A. Jurevičius visus paskatino padėkoti Dievui už miesto vadovus, ugdytojus, draugus, pasiekimus, įgytas žinias, ateities galimybes. Ragino drąsiai apglėbti gyvenimą tokį, koks jis yra – su visu jo trapumu ir menkumu, o dažnai ir su visais prieštaravimais ir prasmės stoka, kad kiekvienas iš mūsų galėtume duoti vaisių ten, kur esame, kokie esame ir su kuo esame. 

Iniciatyvą bendrai maldai šiais metais parodė Kauno „Vyturio“ gimnazija. Šv. Mišiose giedojo Kauno „Vyturio“ gimnazijos mišrusis choras „Vyturys“. Grojo gimnazijos Muzikos skyriaus orkestras, kuriame kartu su mokiniais muzikuoja ir jų mokytojai.

Aleksandra Bancevičienė, 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos
direktorė 

 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune