Europos dienai – ganytojo žodis. Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi („Marijos radijas“, 2020 05 09)
Paskelbta: 2020-05-09 22:44:00

Gegužės 9-ąją švenčiant Europos dieną (šiemet neeilinę – lygiai prie 70 metų gimė Europos šalių bendrijos mintis),  „Marijos radijo“ laidoje „Ganytojo žodis“ svečiavosi vyskupas Algirdas Jurevičius. Čia jį kalbino šio radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.

Pasak kun. S. Bužausko, krikščionybė, be abejonės, yra įstabiausias Europos šalis vienijantis ženklas, giliausiai joje įsišaknijęs pagrindas. Tačiau kodėl šiandien Europoje baiminamasi net ištarti jos vardą?  

Kaip atsitiko, kad multikultūrinėje, multireliginėje terpėje tapo baugu pripažinti savo krikščioniškąją tapatybę? O juk, vyskupo A. Jurevičiaus mintimi, krikščionybė Europai buvo dieviškojo Apreiškimo dalis.

Pokalbyje, be kita, buvo prisiminti Apaštalų darbai ir didysis tautų apaštalas Paulius, kuris pakeitė savo kelionės planus ir laivą pasuko link Makedonijos krantų, kai suprato, jog atėjo metas skelbti Dievo žodį kitame žemyne („Čia Paulius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: „Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Evangelijos“ 16, 9–10).

Plačiau galima rasti laidos įraše >>  

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune