Jaunimo centro komanda virtualiose tikybos pamokose
Paskelbta: 2020-05-12 12:17:53

Karantino metu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro  komanda  virtualiu būdu talkina tikybos pamokose ir džiaugiasi dėl karantino išbandymų rankų nenuleidusiais mokytojais bei aktyviais mokiniais!

Jau aplankyti VDU „Atžalyno“ progimnazijos, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno „Varpo“  ir  „Vyturio“ gimnazijų moksleiviai. Daugiau kaip 150 iš jų gilino savo žinias ir džiugiai priėmė jas pamokose apie sakramentus.

Jaunimo centro komandą galima pasikviesti  į savo mokyklą, parapinės katechezės ar parapijos jaunimo susitikimą telefonu 8 640 602 20 (Agnė).

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune