Globėjo gimtadieniui – jaunimo šlovinimas ir malda, kad drąsiau rengtume Viešpačiui kelią (2021 06 23)
Paskelbta: 2021-06-23 21:18:54

Birželio 23-iąją arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimtadienis jau pradėtas švęsti Kauno arkikatedroje su ypač džiugiu ir garsiai ne tik šventovėje, bet ir medijų kanalais nuaidėjusiu jaunų žmonių šlovinimu bei kitomis jų tarnystėmis – su ta karta, kuri bus mūsų arkivyskupijos, šiemet švenčiančios 95-ąją gimtadienį, ateitis.

Tą vakarą arkikatedroje atvertos durys miesto gyventojams iki vėlaus vakaro, o šlovino Mantvydas Randis, Vytautas Strioga bei jų draugai. Jie dalyvavo ir Švč. Sakramento adoracijoje bei Birželinėse pamaldose.

„Šventasis Jonas Krikštytojas drąsino žmones atsiversti. Viešpatie, padėk tikėti, meile degti ir Tavo misijoje dalyvauti“, – sakė šia proga maldos vakare Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Ganytojas vadovavo vakaro šv. Mišioms, kuriose jo paraginimu dėkota už Jono Krikštytojo pagalbą mūsų arkivyskupijai, už kunigų, pašvęstojo gyvenimo brolių ir seserų, pasauliečių, ypač aktyviai įsijungiančių į pastoraciją, gyvenimą ir misiją joje.

Kodėl Kauno arkivyskupija turi būtent šį dangiškąjį globėją? Nuo šio klausimo savo homiliją pradėjo diakonas Darius Chmieliauskas. O atsakymas – palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kurio dėka 1926-aisiais buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir Kauno arkivyskupija. Ir čia pat buvęs įžvalgus jo sumanymas naujai įsteigtoms vyskupijoms suteikti dangiškuosius globėjus pagal vyskupų vardus. Kauno arkivyskupijos globėju Jonas Krikštytojas tapo pagal pirmojo arkivyskupo Jono Juozo Skvirecko vardą. Pasak diakono, šis ženklas mums labiau padeda suvokti ir patį vyskupo vaidmenį arkivyskupijos gyvenime.

Diakonas paakino paskelbtame Dievo žodyje ypač pastebėti mintį, jog kiekvieną Dievas palytėjo dar įsčiose. Mes buvome Jo norėti, ir kiekvieną paleido į šį pasaulį su jam skirta unikalia misija.

Pasak diakono, Evangelijos pagal Luką pasakojama istorija apie Zacharijo džiaugsmą dėl senatvėje ištiksiančio Jono Krikštytojo Gimimo, kurio tyliai meldė visą gyvenimą, kviečia susimąstyti: koks džiaugsmas ištinka pasaulį nuo mano gyvenimo, nuo mano atliekamos misijos?

„Kauno arkivyskupija gavo būtent tokį dangaus globėją ir bando nešti šią jo misiją jau 95 metus. Ji istorijoje buvo daugelio sielovados dalykų pirmtakė. Ar jungiamės į misiją šiandien tarnauti žmonėms?“ – sakė diakonas Darius, be kita, primindamas, jog už savo misiją Jonas Krikštytojas kovote kovojo ir padėjo galvą. Šiandien rengti Viešpačiui kelią turime dar drąsiau, nes labai daug žmonių yra ištroškę Gerosios Naujienos.

Tą vakarą arkikatedroje bendruomeninius maldavimus buvo parengę ir skelbė tikybos mokytojai bei katechetai, kurie, be kita, meldė Jono Krikštytojo užtarimo visiems savo kolegoms jaunimo ugdytojams, kad jie vestų jaunąją kartą į Dievo pažinimą.

Birželio 24-ąją 11 val. arkikatedroje  švęsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir Arkivyskupijos dieną >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune