Atsinaujinimo diena jaunimui Domeikavos gimnazijoje (2015 02 15)
Paskelbta: 2015-03-05 17:53:30

Vasario 15 dieną, sekmadienį, Kauno r. Domeikavos gimnazijoje vyko jaunimo Atsinaujinimo diena – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventė su katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariais. Ši bendruomenė susibūrusi tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai (www.gyviejiakmenys.lt). Susitikimas vyko 4 valandas, bet laikas neprailgo. Visi giedojo, žaidė žaidimus, dainavo. Įvairaus amžiaus bendruomenės nariai pasakojo savo gyvenimo istorijas apie tai, kaip jie suartėjo su Dievu, kaip Jis jiems padėjo.


Laura Buknytė,
Domeikavos gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio narė

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune