Atsinaujinimo diena jaunimui Domeikavos gimnazijoje (2015 02 15)
Paskelbta: 2015-03-05 17:53:30

Vasario 15 dieną, sekmadienį, Kauno r. Domeikavos gimnazijoje vyko jaunimo Atsinaujinimo diena – tikėjimo liudijimo ir bendrystės šventė su katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariais. Ši bendruomenė susibūrusi tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir jos misijai – Naujajai evangelizacijai (www.gyviejiakmenys.lt). Susitikimas vyko 4 valandas, bet laikas neprailgo. Visi giedojo, žaidė žaidimus, dainavo. Įvairaus amžiaus bendruomenės nariai pasakojo savo gyvenimo istorijas apie tai, kaip jie suartėjo su Dievu, kaip Jis jiems padėjo.


Laura Buknytė,
Domeikavos gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio narė

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune