Rugpjūčio 15 dieną – Žolinės atlaidai Ugioniuose
Paskelbta: 2018-08-03 11:38:58

Rugpjūčio 15 d. 12 val. Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus švenčiami Žolinės atlaidai. Šią dieną aplinkinių parapijų žmonės (iš Betygalos, Vosiliškio, Paliepių) autobusu kviečiami kartu vykti į Žolinę Ugioniuose (po atlaidų bus parvežami namo).

Rugpjūčio 15 d. Betygalos, Vosiliškio, Paliepių parapijų bažnyčiose šv. Mišių nebus.

Betygalos parapijos klebono kun. Romualdo RAMAŠAUSKO informacija

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune