Rugpjūčio 15 dieną – Žolinės atlaidai Ugioniuose
Paskelbta: 2018-08-03 11:38:58

Rugpjūčio 15 d. 12 val. Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus švenčiami Žolinės atlaidai. Šią dieną aplinkinių parapijų žmonės (iš Betygalos, Vosiliškio, Paliepių) autobusu kviečiami kartu vykti į Žolinę Ugioniuose (po atlaidų bus parvežami namo).

Rugpjūčio 15 d. Betygalos, Vosiliškio, Paliepių parapijų bažnyčiose šv. Mišių nebus.

Betygalos parapijos klebono kun. Romualdo RAMAŠAUSKO informacija

Ganytojo žodis

BAŽNYČIA yra išganymo sakramentas ne išrinktiesiems, privilegijuotiesiems ar šventiesiems, bet erdvė, kurioje Dievo gailestingumas atsiskleidžia visai žmonijai. <...>Popiežius PRANCIŠKUS nuolat kviečia pasiekti ir tuos, kurie pasaulyje yra palikti dėmesio, atjautos, galimybių, vilties paribiuose. DIEVAS neturi posūnių ir podukrų – dovanai išliejama Jo meilė pasiekia visus, kaip ir saulės šviesa.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2015 07 11 d. homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune