Lapėse apgadintas Laisvės paminklas
Paskelbta: 2011-03-16 18:02:36

Kaip pranešė Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, Lapėse apgadintas Laisvės paminklas, skirtas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę pagerbti. Paminklas buvo pašventintas 2010 m. spalio 31 d., po 20 metų pastangų šį paminklą atstatyti aikštėje priešais bažnyčią.

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune