Verbų sekmadienis Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-03-27 20:48:27

„Kristau, Tu – garbės Karalius, Tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios,Tau – Osana, Dieve mūs!“ – skambant šios giesmės žodžiams buvo einama Verbų procesija, kuriai vadovavo Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas. Parapijos jaunimas su palmių šakelėmis rankose susikaupę dalyvavo procesijoje, o gausiai susirinkę parapijiečiai apmąstė Kristaus kančią, įžengdami į Didžiąją savaitę.

Verbų sekmadienį parapijoje vyko ir Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišias aukojo ir homilijas sakė mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune