Šv. Velykos Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-04-03 14:58:09

Kovo 31 d. Didįjį šeštadienį tikintieji išgyvena tylos laiką, budi prie Viešpaties kapo. Velyknakčio liturgijoje, kurios metu buvo šventinama ugnis ir vanduo bei atnaujinami Krikšto pažadai, parapijos jaunimas taip pat budėjo prie Viešpaties kapo.

Balandžio 1 d., šv. Velykų rytą, Kristaus Prisikėlimo iškilmei ir procesijai vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

 

Pasveikinęs tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente, klebonas padėkojo jaunimui, choristams, parapijiečiams ir visiems, kurie dalyvavo iškilmėje.

 

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune