Šv. Velykos Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-04-03 14:58:09

Kovo 31 d. Didįjį šeštadienį tikintieji išgyvena tylos laiką, budi prie Viešpaties kapo. Velyknakčio liturgijoje, kurios metu buvo šventinama ugnis ir vanduo bei atnaujinami Krikšto pažadai, parapijos jaunimas taip pat budėjo prie Viešpaties kapo.

Balandžio 1 d., šv. Velykų rytą, Kristaus Prisikėlimo iškilmei ir procesijai vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

 

Pasveikinęs tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente, klebonas padėkojo jaunimui, choristams, parapijiečiams ir visiems, kurie dalyvavo iškilmėje.

 

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Sekime Jėzumi, sekime Jį visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune