Pirmosios Komunijos šventė Domeikavos ir Lapių parapijose
Paskelbta: 2018-05-21 17:30:30

Šeštinių ir Sekminių iškilmių dienomis Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose klebonas kunigas Gintaras Pūras šv. Mišias aukojo už pirmą kartą Švenčiausiąjį Sakramentą priimti susirinkusius vaikus, jų tėvelius ir artimuosius, katechetes, parapijų tikinčiuosius. Mišių pradžioje tėvai palaimino savo atžalas, palydėjo vaikus į pirmą susitikimą su Jėzumi Eucharistijoje. Vėliau gražiam būriui vaikų klebonas kun. G. Pūras suteikė Pirmąją Šventąją Komuniją.

Sekminių iškilmių proga Mišiose giedojome himną Šventajai Dvasiai. Homilijoje dvasininkas akcentavo maldos bendruomenėje galią, ragino melstis Šventajai Dvasiai prašant malonių, stiprinti tikėjimą.

Mišių pabaigoje gausiai pamaldose dalyvavusiems parapijiečiams ir svečiams kun. G. Pūras suteikė palaiminimą, pašventino vaikų škaplierius ir rožinius, prašė pasitikėti Jėzaus ir Bažnyčios Motinos Marijos globa. Po Mišių klebonas įteikė vaikams Pirmosios Komunijos pažymėjimus, dovanojo knygų apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje, pakvietė kartu nusifotografuoti prie bažnyčios.

Gegužę Domeikavos ir Lapių parapijose Eucharistijos sakramentą priims kelios dešimtys vaikų. Pirmosios Komunijos teikimo šventės parapijose vyks iki Švč Trejybės iškilmių sekmadienio.

 Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune