Domeikavos bažnyčioje malda už Tėvynę su skautais (2019 03 11)
Paskelbta: 2019-03-12 15:36:45

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Domeikavos bažnyčioje parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras aukojo iškilmingas Mišias už Lietuvą ir jos žmones.

Pamoksle dvasininkas priminė, kad 1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą valstybę. Minėdami vieną reikšmingiausių Lietuvos valstybės švenčių prisiminėme okupacijų metais patirtus sunkumus, kovose už laisvę žuvusius ir pogrindyje veikusius laisvės šauklius. Kun. G. Pūras Kovo 11-osios šventės proga pasveikino pamaldose dalyvavusius beveik prieš du dešimtmečius vykusių įvykių liudininkus, džiaugėsi Tėvynės istorijai neabejingu parapijos jaunimu.

Mišiose dalyvavo Jurgitos Paškevičienės vadovaujami Baltijos jūrų skautai. Po Mišių giedojome „Tautišką giesmę“. Vėliau skautai šūkiu „Dievui, Tėvynei, artimui“ patvirtino savo pasiryžimą augti dorais ir Tėvynę mylinčiais žmonėmis.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune