Archyvo įrašas

Dekretai
Šiluva
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje datos nustatymo DEKRETAS
2003-08-29
Kaunas
Dekretas Nr. 511
Susiję:
Kaunas, 2003 08 29
Nr. 511

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje datos nustatymo
DEKRETAS


Atsižvelgdamas į gausius tikinčiųjų prašymus,

NUSTATAU

tokias Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų šventimo datas:

Didieji Šilinių atlaidai pradedami per Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę rugsėjo mėn. 8 dieną ir baigiami Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimu rugsėjo 15 dieną.

Prieš didžiuosius atlaidus paskutinį rugpjūčio mėnesio sekmadienį organizuojamos tradicinės maldingos kelionės į Šiluvą (iš Tytuvėnų ir nuo Raseinių pusės). Tikintieji taip pat raginami per atlaidus ir kitomis progomis organizuoti maldingas keliones į Šiluvos šventovę.

Šis dekretas įsigalioja nuo 2004 metų sausio 1 dienos./p>

Kaunas, 2003 metų rugpjūčio 29 diena, nr. 511.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas
Kun. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
<< atgal