Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. birželio 18 d., antradienis

MIESTO MISIJŲ SAVAITĖS susitikimai
KUR: Kaunas

Artėjant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienai, Kaune 11-ąjį kartą rengiama Misijų savaitė. Birželio 18–23 d. ji vyksta KAUNO senamiestyje. Visa programa >>

Birželio 18 d., antradienį,

14–15.30 val. Peter Herbeck (Peterio Herbecko) paskaita „Ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai“ parapijų ir bažnytinių institucijų bendradarbiams (arkivyskupijos kurijoje, Rotušės 14A).

16–17.30 val. Peter Williamson (Peterio Williamsono) paskaita „Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą DEI VERBUM ir jos aktualumas skelbiant Gerąją Naujieną“ tikybos mokytojams ir katechetams (arkivyskupijos kurijoje, Rotušės 14A).

17.30–18.30 val. susitikimas kavinėje („Antis rūsy“, Rotušės a. 1) „Kaip šiandien taisyti Viešpačiui kelią?“ su Peter Herbeck (Peteriu Herbecku).

19–20 val. koncertas (arkivyskupijos kiemelyje, Papilio g. 3). Kunigo Erasto Murausko dainuojamoji poezija (vokalas, gitara).

20.30–21.30 val. maldos vakaras su misijų bendruomene „Gyvybės medis“ (Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, Papilio g. 7)