į pirmą puslapį

Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

 

KAUNO SESERŲ BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNAS (OSB) (diecezinė)
Charizma: liturgija, sielovada. Tikslas: Dievo garbinimas liturgijoje ir adoracijoje, katechizacija ir jaunimo bei suaugusiųjų sielovada. Skaičius: 25 amžinųjų įžadų seserys, 1 laikinųjų.
Benediktinių g. 10, 44261 Kaunas
Tel. (37) 32 17 97
El. p.
benediktines.lt

Priorė – ses. Paulina Aleksandra VANAGAITĖ OSB, mob. 8 662 22 442, 
el. p. 
 
 

DIEVIŠKOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES PRANCIŠKONIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (FDCJ) (diecezinė)
Charizma: Šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems. Tikslas: maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo, socialinėje ir pastoracinėse srityse: auklėja ir moko vaikus ir jaunimą, globoja ir slaugo ligonius ir senelius. Skaičius: 29 amžinųjų įžadų seserys.
Žemaičių g. 85, 44186 Kaunas
Tel. (37) 75 09 01, tel./faks. (37) 75 09 00, mob. 8 675 456 41
El. p. ,
www.pranciskones.lt

Generalinė vyresnioji – ses. Karolina Ona SEILIŪNAITĖ FDCJ, 
 

EUCHARISTINIO JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJA (SJE) (diecezinė)
Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu. Tikslas: siekti, kad visi, ypač vaikai ir jaunimas, pažinę ir pamilę Eucharistinį Jėzų, pagal Jį tvarkytų savo gyvenimą. Skaičius: 55 amžinųjų įžadų seserys (46 Lietuvoje), 1 laikinųjų.
Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas
Tel. (37) 20 32 19, mob. tel.: +370 616 06 416
El. p. 
www.sje.lt

Generalinė vyresnioji
– Belarmina Saulė LAPĖNAITĖ SJE
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas, 
  Namų vyresnioji ses. Egidija Genė Bružaitė SJE, mob. 8 686 805 28,
 • Dobužinskio g. 3, 44282 Kaunas
  Namų vyresnioji ses. Gaudenta Viktorija Maknauskaitė SJE, mob. 8 615 720 29, el. p.
 • B. Sruogos g. 5–23, 50250 Kaunas
  Namų vyresnioji ses. Lauryna Vanda Navikaitė SJE, mob. 6 612 721 84
 • Jurgaičio g. 17, Šiluva, 60432 Raseinių r., mob. 8 686341 32
  Namų vyresnioji ses. Valerija Ona Šarakauskaitė SJE, mob. 6 614 432 35,
 

SESERŲ ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJA (ACJ) (popiežiaus teisių)
Charizma: Jėzaus Širdies gailestingumo skleidimas tarnaujant ir mokant žmones ją pažinti. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas bei mokymas. Skaičius: 19 amžinųjų įžadų seserų.
Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
Tel. (37) 29 54 70, (37) 33 88 20, faks. (37) 33 88 21

Generalinė vyresnioji – ses. Asta VENSKAUSKAITĖ ACJ
El. p. , mob. 8 687 819 95,
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Amerikos Lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
  Namų vyresnioji – Kristina Vaičiūnaitė, mob. 8 616 362 84, el. p.
 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MAŽŲJŲ TARNAIČIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (diecezinė)
Charizma: skelbti didįjį Dievo Meilės slėpinį, išsiliejantį Gailestingąja Švč. Jėzaus Širdies meile ir visus traukiantį prie savęs, ypač savo užslėpto gyvenimo pavyzdžiu. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas, karitatyvinė veikla, krikščioniškosios dvasios skleidimas, ypač tarp netikinčiųjų ir atstumtųjų. Skaičius: 8 amžinųjų įžadų seserys.
Kalniečių g. 23, 44140 Kaunas
Mob. 8  682 744 52,
El. p.
Generalinė vyresnioji – ses. Rima SABALIAUSKAITĖ
 

BASŲJŲ KARMELIČIŲ ORDINAS (OCD) (popiežiaus teisių)
Charizma: Šv. Jėzaus Teresės charizmos išgyvenimas maldoje ir kontempliacijoje, mažoje seseriškoje bendruomenėje, kurios pagrindas yra vienuma, malda bei griežtas neturtas. Tikslas: vienybės su Dievu bei glaudžios draugystės su Kristumi ir Mergele Marija gyvenimu, malda ir kontempliacija tarnauti Bažnyčiai. Skaičius: 13 amžinųjų įžadų seserų, 2 aspirantės.
Generaliniai namai
Casa Generalizia dei Carmelitani Scalzi, Corso d'Italia, 38, 00198 Roma, Italia
Tel. (06) 854431, faks. (06) 85350206
El. p.


Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo basųjų karmeličių vienuolynas
Tolivardžių 8, Paštuvos k., Batniavos sen., 54190 Kauno r.,
Tel. (37) 56 77 40, mob. 8 682 124 30
El. p.
www.karmelites.lt

Vyresnioji
ses. Nijolė Marija OCD

 

 

LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (LSSC)(diecezinė)
Charizma: vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis bei tautinis auklėjimas, evangelizacinis ir socialinis darbas, ligonių slaugymas. Skaičius: 28 amžinųjų įžadų seserys, 1 postulantė.
T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas
Tel. (37) 45 88 47, faks. (37) 45 86 47
El. p.
www.pazaislis.ooog

Generalinė vyresnioji – ses. Silvija Jelena MATAČIŪNAITĖ
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, tel. (37) 45 64 85
  El. p.
  Namų vyresnioji ses. Virginija Irena Mizgirytė
 • Samylų g. 6, 45444 Kaunas, tel. (37) 74 50 04
  El. p.
  Namų vyresnioji ses. Dovyda Milda Jaugelytė
 

ŠV. MERGELĖS IR KANKINĖS KOTRYNOS SESERŲ KONGREGACIJA (CSC) (popiežiaus teisių)
Charizma: tarnavimas broliams ir seserims sveikatos priežiūros, krikščioniško auklėjimo, socialinio-pastoracinio darbo srityse, liekant atviroms mūsų laikų iššūkiams. Tikslas: sužadėtinės meilės ryšys su Jėzumi Kristumi „Kaip Dievas nori“. Skaičius: 16 amžinųjų įžadų seserys..
Generaliniai namai
Viale John Kennedy 2, 00046 Grottaferrata Roma, Italia
Tel. faks. (+39) (06) 94 315 477

www.santacaterina.lt
Delegatūros vyresnioji – ses. Danielė BILOTAITĖ
Mob. 8 626 717 92
El. p.
Vienuoliniai namai:
 • P. Dovydaičio g. 27, 50170 Kaunas
  Namų vyresnioji ses. Danielė BILOTAITĖ, el. p. (sekretoriatas)
 

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS DUKTERŲ INSTITUTAS FMA (salezietės) (popiežiaus teisių)
Tikslas: vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, ugdymas pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą. Skaičius: 7 amžinųjų įžadų seserys.
Generaliniai namai Istituto Internazionale, Maria Ausiliatrice, Via dell' Ateno Salesiano, 81, Roma, Italia
Tel. 00390-6-872741, faks. 00390-6-87-132306
El. p.

Čekijos-Lietuvos inspektorija CEL (provincija)
Tel. (+42) (02) 86 001 035, faks. (+42) (02) 84 686 949
El. p. {fmacel volny.cz}
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Marių g. 20b, 52247 Kaunas
  Tel. (37) 37 35 33
  El. p.
  Direktorė – ses. Lina MINELGAITĖ FMA
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (MVS) (popiežiaus teisių)
Charizma: blogį nugalėti gerumu. Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse. Skaičius: 43 amžinųjų įžadų seserys (35 Lietuvoje, 8 Šiaurės Amerikoje).
 
Vienuolijos vyriausioji vadovė – ses. Jolita Matulaitytė MVS
P. Kriaučiūno g. 11, 68297 Marijampolė
Mob. 8 655 22 993
El. p. ,
www.vargdieniu.lt
Pal. Jurgio Matulaičio namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Tulpių g. 8, 44163 Kaunas 
  Namų vyresnioji – ses. Dalia Kaminskaitė, mob. 8 612 286 69, el. p.
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NULIŪDUSIŲJŲ PAGUODOS SESERŲ KONGREGACIJA (SCA)(diecezinė)
Charizma: „Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau“ (1 Kor 9,22). Tikslas: mažinti moralinį ir fizinį vargą, motiniškai rūpinantis vaikais, jaunimu, seneliais, ligoniais, įvairių nelaimių ištiktais, nusivylusiais, praradusiais tikėjimą Dievu ir žmonėmis. Skaičius: 10 amžinųjų įžadų seserų.
Generalinė vyresnioji – ses. Rima Marija GALDAUSKAITĖ
Ateties g. 14–6, 66312 Druskininkai, tel. (313) 45 949El. p. , mob. 8 613 788 89
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Centriniai namai: Anykščių g. 22a, 50170 Kaunas, tel. (37) 33 38 72

 

ŠVČ. NEKALTOSIOS MERGELĖS MARIJOS SESERŲ TARNAIČIŲ KONGREGACIJA (popiežiaus teisių)
Charizma: paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems skaitant laiko ženklus. Tikslas: seserys ypatingą reikšmę skiria religinėms žinioms skleisti vaikų ir jaunimo tarpe, krikščioniškai sąžinei formuoti ir dalyvauti Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. Skaičius: 41 amžinųjų įžadų sesuo, 1 postulantė.
Centriniai namai
Sodų g. 10, 35209 Panevėžys
Tel./faks. (45) 43 16 02
El. p.

Provincijos vyresnioji – ses. Virginija SEMAŠKAITĖ PAMI
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Mackevičiaus g. 28, Kaunas, tel. (37) 20 37 87, mob. 8 611 440 42