Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Švč. Sakramentų adoruotojų Susikaupimo diena Kaune „Dievo žodis – tikėjimo „kietas maistas“ (plg. 1 Kor 3, 2; Žyd 5, 12–14)
KUR: Kaunas

Registracija - nuo 9 val. arkikatedros parapijos namuose. Susikaupimo dienos svečias – Šv. Jono kongregacijos brolis Pranciškus Ksaveras.

Organizuoja ir kviečia dalyvauti Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjai

Susikaupimo diena