Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis

„Carito“ Susitikimų palapinė ŠILUVOJE. Esate laukiami!
KUR: Šiluva

Caritas

KVIEČIAME ateiti ir pasimatyti Carito SUSITIKIMŲ PALAPINĖJE! Čia Carito bendradarbiai lauks Jūsų pasiruošę atsakyti į klausimus, dalintis savo patirtimi, diskutuoti ir tiesiog drauge pabūti. Ateik, mes norime Tave sutikti!

Rugsėjo 7 d. Carito tema: Dalijimosi kultūra bendruomenėse; aukojami drabužiai ir maistas (sriubos valgyklos). Gailestingumo darbas: vargšą aprengti ir išalkusį pavalgydinti.

Rugsėjo 8 d. Carito tema: Sutikti Jėzų žvelgiant į benamio veidą. Gailestingumo darbas: keleivį priglausti.

Rugsėjo 9 d. Carito tema: Pagalba namuose ligų kamuojamiems ir vienišiems garbaus amžiaus asmenims. Gailestingumo darbas: -ligonį aplankyti, nuliūdusį paguosti.

Rugsėjo 10 d. Caritotema: Vaikų dienos centrų veikla su vaikais ir šeimomis. Gailestingumo darbas: ištroškusį pagirdyti (pripildyti žinių ir numalšinti meilės troškulį šeimoje) ir įžeidimus atleisti.

Rugsėjo 11 d. Carito tema: Caritas kasdieninėje tarnystėje. Gailestingumo darbai – visi.

Rugsėjo 12 d. Carito tema: Suklydę ir padarę nusikaltimus: teisti negalima padėti. Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms – treilerio ekspozicija. Gailestingumo darbas: kalinį sušelpti, įžeidimus atleisti.

Rugsėjo 13 d. Carito tema: Humanitarinės Carito akcijos ir tarptautinis Carito bendradarbiavimas. Gailestingumo darbai – visi.

Rugsėjo 14 d. Carito tema: Kitų šalių atvykstantys (pabėgėliai) – mitai ir tikrovė. Gailestingumo darbas: ateivį priimti, abejojančiam patarti.

Rugsėjo 15 d. Carito tema: Padėkos diena rėmėjams. Gailestingumo darbai - visi.