Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. gegužės 28 d., sekmadienis

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Tai ir Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena.

„Gerąja Naujiena, kuri yra Jėzus, grįsta viltis kelia žvilgsnį aukštyn ir skatina kontempliuoti Viešpatį Žengimo į dangų šventės liturginiame kontekste. Net jei atrodo, kad Viešpats nuo mūsų atitolo, vilties horizontai iš tikrųjų išsiplėtė. Juk Kristuje, mūsų žmogystę keliančiame į Dangų, kiekvienas gali atrasti Kristaus krauju laiduotą visišką laisvę įžengti į šventovę. „Jis atvėrė mums naują ir gyvą kelią pro uždangą, tai yra per savąjį kūną“ (plg. Žyd 10, 19–20). Šventosios Dvasios galia galime tapti „liudytojais“ ir naujos, atpirktosios, žmonijos skleidėjais „ligi pat žemės pakraščių“ (plg. Apd 1, 7–8).“

Iš popiežiaus Pranciškaus žinios 51-ajai Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai. „Tu nebijok, nes aš su tavimi“ (Iz 43, 5). Skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais >>