Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. kovo 2 d., ketvirtadienis

Seminaras floristams ir dekoruotojams
KUR: Kaunas

Tema „Būti Bažnyčios tarnu“. Seminaras vyks 10–16 val. Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre (Papilio g. 5) (arba arkivyskupijos kurijoje). Būtina registracija.

Bažnyčia ir jos tarnautojai. Tarnavimo teologija. Kompozicija konkrečiai aplinkai.

Daugiau informacijos ir registracija

El. p. kn.renginiai@gmail.com

Tel. (pasiteirauti) 8 673 223 46 arba 8 (37) 409 029

Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė

Plačiau apie 2017 m. ugdymo seminarų ir rekolekcijų ciklą parapijų bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ >>