Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų ir Carito diena
KUR: Šiluva

Ligonių diena

Išplėstinė dienos programa >>

8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu.

9 val. Meldžiamės už gundomus nutraukti gyvybę ar ją nutraukusius.

10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus parodytą dvasios stiprybę.

12 val. Meldžiame tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata.

16 val. Meldžiamės, kad būtume neabejingi artimo skurdui, skausmui ir kančiai.

19 val. Meldžiamės už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų artimuosius.

20 val.Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje su misionieriais iš Lenkijos. Daugiau apie jas >>

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanatas.

Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji bei „Carito“ savanoriai ir darbuotojai.