Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. rugsėjo 14 d., penktadienis

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS. Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų ir CARITO diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

2018 metų Šilinių atlaidai vyksta švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Programą ir pamaldas žr. www.siluva.lt >>

...

Rugsėjo 14 d.

8 val. Meldžiamės, kad meilė būtų kupina rūpinimosi vienų kitais ženklų.

9 val. Meldžiamės, kad gydytojai ir slaugytojai priimtų savo profesiją kaip misiją.

10 val. Meldžiamės, kad kenčiantieji nuo priklausomybių pasitikėtų Gailestingumu ir susigrąžintų žmogaus orumą.

12 val. Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad ypatingu būdu atpažintų Jėzų kiekviename žmoguje.

16 val. Meldžiamės, kad tikri Dievo vaikai būtų atpažįstami iš gailestingumo.

18 val. Meldžiamės pavesdami Švč. Mergelei Marijai sergančiuosius dvasia ar kūnu, kad ji stiprintų viltį.

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos. Pamaldose melsis Marcin Zielinski iš „Glos Pana“ bendruomenės (Lenkija).

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo (šv. Mišių intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes).

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai