Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

Kunigų diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

2018 metų Šilinių atlaidai vyksta švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Programą ir pamaldas žr. www.siluva.lt >>

...

Rugsėjo 12 d.

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia, nors ir sužeista nuodėmės, vykdytų pranašiškąją misiją.

9 val. Meldžiamės, kad krikščionys nesureikšmintų savo autonomijos ir negyventų dvigubo gyvenimo.

10 val. Meldžiamės už pašaukimus, kad išdrįstume klausyti Dievo Žodžio, atpažinti Jį ir Juo gyventi.

12 val. Meldžiamės už kunigus, kad jie būtų pranašai, žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą.

16 val. Meldžiamės, kad siekdami išgyvenimo nepamirštume malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi.

18 val. Meldžiamės už parapijas, kad jose būtų skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo (šv. Mišių intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes).

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai.

-------------

14 val. Piligrimų informacijos centre paskaita ,„Perdegimo sindromas – suprasti ir pripažinti." Perdegimo sindromas kunigo tarnystėje. Kviečia MAGNIFICAT. Plačiau >>