Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

Katalikiškų mokyklų ir jaunimo diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

2018 metų Šilinių atlaidai vyksta švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Programą ir pamaldas žr. www.siluva.lt >>

...

Rugsėjo 13 d.

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų Tėvo namai, kur yra vietos kiekvienam.

9 val. Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas ir perkeičiantis širdis.

10 val. Meldžiamės, kad katechetai ieškotų naujų būdų ir priemonių perduoti Kristaus žiniai.

12 val. Meldžiamės už katalikiškas bendruomenes, kad jos liudytų Jėzų ir Jo teikiamą viltį.

16 val. Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį.

18 val. Meldžiamės, kad pasauliečiai vykdytų krikštu gautą ypatingą misiją – kūrybingai atsiliepti į dabarties pasaulio iššūkius.

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo (šv. Mišių intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes).

Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai