Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. rugsėjo 16 d., sekmadienis

PADĖKOS ir lietuvių pasaulyje diena Šiluvoje
KUR: Šiluva

2018 metų Šilinių atlaidai vyksta švenčiant 410 m. Mergelės Marijos pasirodymų Šiluvoje sukaktį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjus, metus ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Programą ir pamaldas žr. www.siluva.lt >>

...

Rugsėjo 16 d.

8 val. Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius.

9 val. Dėkojame už tikėjimo dovaną ir amžinojo gyvenimo viltį.

10 val. Dėkojame už malonę priklausyti Katalikų Bažnyčiai – Dievo tautai.

12 val. Dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones ir meldžiamės už viso pasaulio lietuvius.

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, meldžiamės kartu su juo (šv. Mišių intencijos parengtos pagal enciklikas, homilijas, katechezes).

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai