Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. spalio 20 d., šeštadienis

Šventimų (kunigystės) sakramento teikimas arkikatedroje bazilikoje
KUR: Kaunas

12 val. iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje dviem arkivyskupijos diakonams Sigitui JURKŠTUI ir Liutaurui VILĖNIŠKIUI bus teikiamas Šventimų (kunigystės) sakramentas.

Liturgijai vadovauja ir šventimus teikia Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS.

Kviečiame melstis už įšventinamuosius bei naujus pašaukimus į kunigystę.