Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis

KAJC: šlovinimo vakaras jaunimui
KUR: Kaunas

...

„Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais“ (Tit 3, 5–7).

Lapkričio 15 - ąją kviečiame pabūti Viešpaties artume su giesmėmis. Melstis padės muzikos ir maldos grupė „Naujas kraujas“.

Vakaro metu vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, bus klausomasi išpažinčių, meldžiamasi užtarimo malda; visi norintys taip pat galės pasikalbėti su kunigu arba seserimi vienuole visais rūpimais klausimais.

Ateik, koks esi. Viešpats tavęs laukia.

Kiti šlovinimo vakarai vyks gruodžio 13 d. ir sausio 17 d.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija