Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. vasario 13 d., trečiadienis

Marijos diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

Šiluva

Marijos dieną Šiluvos piligriminėje šventovėje meldžiamasi už Lietuvą, jai aktualiomis ir savo asmeninėmis intencijomis.

8 ir 9 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

11 val. Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda Bazilikoje.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Bazilikoje.

Po šv. Mišių iki 16 val. – Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje. 15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Jono Pauliaus II piligrimų centras organizuoja kelionę į Šiluvą iš Kauno. Išvykstama 9 val. nuo arkikatedros. Registracija mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com