Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. birželio 15 d., šeštadienis

Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 110-osioms gimimo metinėms paminėti – koplytstulpio šventinimas Šėtoje (registracija kelionei iš Kauno )
KUR: Kaunas

11 val. koplytstulpio šventinimas Adelės Dirsytės tėviškėje

(10.30 val. išvykstama nuo Šėtos Švč. Trejybės bažnyčios).

12 val. šv. Mišios Šėtos bažnyčioje. Vadovauja apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

13 val. konferencija kultūros namuose ir agapė.

Dievo tarnaitė Adelės DIRSYTĖ – katalikė pasaulietė, mokytoja ateitininkė, tremtinė, pasaulyje žinomos Sibiro kalinių maldaknygės „Marija, gelbėki mus“ autorė. Beafikacijos byla Kauno arkivyskupijoje pradėta 2000 metais. Plačiau >>

Į paminėjimą Šėtoje norintieji vykti iš Kauno ne savo transportu kviečiami registruotis iki birželio 10 d. el. p. ona.eigirdaite@vdu.lt arba mob. 8 691 461 17

...