Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. gegužės 22 d., penktadienis

Maldos Šventajai Dvasiai devyndienis laukiant Sekminių

...

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, *
spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk!
(iš Sekminių himno)

Tai Bažnyčios maldos Šventajai Dvasiai devynių dienų laikas laukiant Sekminių – Šventosios Dvasios Atsiuntimo. Šios maldos šaknys yra Jėzaus paraginimas ir apaštalų malda laukiant Šventosios Dvasios išliejimo (plg. Apd 1–2).

Himną Šventajai Dvasiai, kurį Bažnyčią gieda (arba kalba) kasdien prieš Sekmines, žr. katalikai.lt >>

Naudingos nuorodos (2008), kaip galima švęsti devyndienį >>

PASTABOS:

Nuotraukoje – Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios freska