Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis

Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS mirties 65-osios metinės

Prieš 65 metus, 1955 m. rugsėjo 26 d., Chabarovsko krašte, kalėjimo ligoninėje mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja, garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ sudarytoja. Palaidojimo vieta nežinoma. Meldžiame jos paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos byla pradėta Kauno arkivyskupijoje 2000 metais).