Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. gruodžio 16 d., trečiadienis

Advento rekolekcijos šeimoms
KUR: Kaunas

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia į Advento rekolekcijas.

Gruodžio 16 d. rekolekcijos skiriamos šeimoms. Bus meldžiamasi už šeimas, šeimų sielovados bendradarbius, savanorius, jų artimuosius.

Nebevykstant viešoms pamaldoms, kviečiame dalyvauti per tiesioginę transliaciją iš Kauno kunigų seminarijos – Švč. Trejybės – bažnyčios.

17 val. adoracija, 17.30 val. konferencija, 18 val. šv. Mišios. Vadovauja rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Transliacija arkivyskupijos YouTube kanalu >>

...