Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. vasario 2 d., antradienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). Pašvęstojo gyvenimo diena (Mišių transliacija)

...

Vasario 2 d. švenčiame Kristaus PAAUKOJIMĄ (Grabnyčias).

Praėjus keturiasdešimt dienų po gimimo Motina Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į šventyklą vykdydami Mozės Įstatymą, kad paaukotų Jį Viešpačiui. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“ (plg. Liturginį kalendorių 2020–2021 B).

Tai ir PAŠVĘSTOJO GYVENIMO diena, kai dėkojame Dievui už seseris ir brolius vienuolius, meldžiame naujų dvasinių pašaukimų.

18 val. šv. MIŠIOS Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA arkivyskupijos YouTube kanalu.