Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis

Šilinės. Švč. Mergelės Marijos GIMIMAS. SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI diena
KUR: Šiluva

...

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

8 val. Meldžiamės už vienišus ir apleistus žmones
9 val. Dėkojame už Marijos pavyzdį ir Jos gyvenimo dovaną
10 val. Akatistas
10 val. Meldžiame vaisingos ir savęs dovanojančios meilės visiems Kristaus sekėjams
12 val. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo institutų narius, kad jie būtų džiaugsmingi Dievo bendradarbiai
16 val. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę
18 val. Meldžiamės, kad Viešpaties vynuogyno darbininkai rodytų svetingumo ir atjautos pavyzdį parapijose

------

Nuo 11 iki 12 val. Raseinių r. kultūros centre Šiluvoje Vilniaus universiteto biblioteka pristato rankraščių ir senųjų spaudinių parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Šiluva“.

19 val. aikštėje – kunigo Vincento Lizdenio akustinis koncertas

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ