Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. gegužės 27 d., ketvirtadienis

JUOZAPAS – drąsus ir ištikimas žmogus. Susitikimas iš ciklo „Šv. Juozapo paslaptis“

VDU ir Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai kviečia į paskutinį nuotolinį susitikimą iš ciklo „Juozapo paslaptis“ , skirto Švento Juozapo metams.

Gegužės 27 d. 19 val. baigiamajame susitikime išgirsime t. Vaclavo HYPIUS (Slovakija) pasidalijimą tema „Juozapas – drąsus ir ištikimas žmogus“.

Pasak Šventojo Rašto, šventasis Juozapas nepratarė nė žodžio ir vadinamas teisiu žmogumi. Juozapas yra Marijos, Dievo Motinos, vyras ir Jėzaus, Dievo Sūnaus, globėjas. Pagal mūsų mentalitetą Juozapo gyvenimas turėjo būti lengvas ir malonus. Ar iš tiesų taip buvo? Ar ne iliuzija mums manyti, kad kai tarnaujame Viešpačiui, Jis privalo mus apsaugoti nuo bet kokios žalos ir problemų?

Nepaisant savo tylos, Juozapas buvo drąsus ir ištikimas vyras. Jis išgyveno daugybę sunkumų ir pasielgė visiškai teisingai. Jis buvo ištvermingas savo pašaukime. O kaip dėl mūsų pašaukimo?

Tėvas Vaclavas HYPIUS CSsR (1967) yra Bratislavos–Prahos redemptoristų provincijolas, taip pat Vyresniųjų vyrų ir moterų vienuolių vyresniųjų konferencijos Slovakijoje pirmininkas. Studijuodamas kunigų seminarijoje, komunizmo laikais slapta įstojo į redemptoristų vienuoliją, o po komunizmo žlugimo 1991 m. davė galutinius vienuolio įžadus. Kunigu įšventintas 1992 m. gegužės 9 d. 1992–1994 m. Romos Šv. Grigaliaus universitete įgijo teologijos licenciato laipsnį. Didžiąją kunigiškojo gyvenimo dalį dirbo ugdymo ir vadovavimo srityje.

19 val. transliacija arkivyskupijos YouTube kanalu >>, FB

...