Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. balandžio 18 d., pirmadienis

Padėka Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus 60 metų kunigystės jubiliejų minint ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį (patikslinta programa)
KUR: Kaunas

...

Švęsdami antrąją šv. Velykų dieną balandžio 18-ąją švenčiame ir kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystės 60 metų jubiliejų, taip pat minime „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį.

Kviečiame visus švęsti Kristaus Prisikėlimą ir dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną Lietuvai bei kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigiškąją tarnystę!

10.30 val. KONFERENCIJA (arkivyskupijos salėje, Papilio g. 5, Kaunas).
Programoje: kalbės kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

12 val. iškilmingos ŠV. MIŠIOS Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkojant Dievui už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų.

Transliacijos arkivyskupijos YouTube ir FB paskyroje, taip pat Delfi.lt ir DELFI TV.

10.30 val. YouTube transliacijos nuoroda čia >>

12 val. YouTube transliacijos nuoroda čia >>

----

Kardinolas Sigitas 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. studijas teko nutraukti, nes buvo pašauktas atlikti tarnybą sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, tęsė teologijos studijas, kurias baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d., lygiai prieš 60 metų, Kauno arkikatedroje vyskupo Petro Maželio buvo įšventintas kunigu.

Šie metai – jubiliejiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“, kurios pirmasis numeris prieš 50 metų buvo išleistas Simno klebonijoje 1972 m. kovo 19 d. Šiemet ypatingą jubiliejų mini ir „Kronikos“ pirmasis redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius, kuris šį darbą, praėjus dešimt metų po kunigystės šventimų, pradėjo tarnaudamas Simno parapijos vikaru ir pamažu sutelkdamas visą būrį savo pagalbininkų – seserų vienuolių ir pasauliečių.

„Kronikos“ žygį ir nuo jo neatsiejamą kardinolo pašaukimo bei gyvenimo istoriją atskleidžia šiemet išleisti ir dar viešai neskelbti jo dienoraščiai – knyga „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai: 1968-1988“ (Ateities leidybos centras).

Kauno arkikatedroje eksponuojama paroda, skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-mečiui. Ją parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

Nuotrauka – Gintaro Česonio (2019)