Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. birželio 24 d., penktadienis

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dienos šventė Kauno arkikatedroje
KUR: Kaunas

11 val. iškilmingos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Švenčiausiąją Jėzaus Širdį ir Arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo dieną.

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja arkivyskupijos kunigai.

Šią dieną dėkojame Dievui už arkivyskupijos šeimą – jos ganytojus ir visus žmones, šiemet – keliaujančius ypatingą, popiežiaus Pranciškaus atvertą, Sinodinį kelią.

...