Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis

Parapijų MISIJŲ SAVAITĖ Kauno arkikatedroje (gegužės 28 – birželio 5 d.) su šūkiu: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ (plg. Apr 21)
KUR: Kaunas

PROGRAMA PDF

Gegužės 28 – birželio 5 d. – tarp dviejų didžiųjų Bažnyčios švenčių – Šeštinių ir Sekminių, per patį Šventosios Dvasios devyndienį, – Kauno arkikatedroje vyksta parapijų Misijų savaitė.

Misijų moto: „Išvydau naująjį miestą, kurio žiburys yra Avinėlis.“ (plg. Apr 21)

Kam skirtos šios misijos?
„Tikintiesiems, kuriems reikia padrąsinimo, ir žmonėms, kurie dar ieško arba netiki Dievo, bet širdies gilumoje jaučia, kad egzistuoja meilė, gėris, prieš kuriuos nusilenkia. Jiems misijos gali padėti priartėti prie Dievo ir žengti kitą žingsnį žmonių link. Mums visiems reikia padrąsinimo, vilties, ir tai gauname iš Dievo Dvasios, kurią nuolat kviečiame per misijas. Taigi misijos skirtos visiems“, – sako misionieriai mūsų arkivyskupijoje – tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý, Misijų savaitės organizatorių komandos pagrindiniai nariai.

Misijų savaitės metu kasdien vyksta šv. Mišios, sakomi misijų pamokslai vis kita tema. Per visas Misijų savaitės dienas 16 temų apima mūsų tikėjimo gyvenimą.

Kelios skirtingos programos dalys skiriamos moterims (katechezė 05 29 d.), vyrams (katechezė 05 30 d.,), vaikams (06 01 d.), ligoniams (06 03 d.), šeimoms, jaunimui (06 03 d.). Yra adoracijos maldos bei šlovinimo laikas (06 02 d.). Kunigai budi pasirengę išklausyti išpažinties ar pasikalbėti dvasinio pokalbio metu.

Misijose dalyvauja svečių iš Slovakijos – 30 metų dėl Bažnyčios misijų tarnaujančios bendruomenės „Gyvenimo upė“ (Rieka Zivota) 11 narių bei 4 kunigai. Misijose tarnauja Misijų mokyklos Kauno arkivyskupijoje dalyviai, sėmęsi patirties Slovakijoje. Plačiau apie tai >>

Apie tai, kas yra misijos, kuo jos svarbios tikinčiųjų bendruomenėje, apie jų palaimingą laiką Dievo ieškančioms žmonių širdims, kviečiame skaityti   pokalbyje >>

...