Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

KĄ ŠVENTOJI DVASIA SAKO MUMS KAIP BAŽNYČIAI. Seminaras su misionieriais iš Didžiosios Britanijos ir maldos vakaras Kaune
KUR: Kaunas

...

Kovo 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune (įėjimas iš Rotušės a.) susitikimas su svečiais misionieriais, evangelizacijos misijos lyderiais Peteriu ir Michele Moran (Didžioji Britanija) tema „Ką Šventoji Dvasia sako mums kaip Bažnyčiai“.

15 val. ir 16.30 val. dviejose konferencijose svečiai dalysis apie atvirumą Šventosios Dvasios balsui šiame laike, taip pat apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje, jų įsitraukimą, tarnystes.

Susitikimas skiriamas dirbantiems ir tarnaujantiems parapijose, bažnytinėse organizacijose ar institucijose, maldos grupių ir bendruomenių nariams ir visiems norintiems klausytis, mokytis ir augti.

18.30 val. paskutinio mėnesio ketvirtadienio maldos vakaras už miestą, Lietuvą, Ukrainą, už mūsų arkivyskupiją ir vieni už kitus. Jei tiki, kad Dievas gali – ateik!

Laukiame visų. Įėjimas ir dalyvavimas konferencijose bei maldos vakare laisvas. Organizuoja arkivyskupijos kurija, Misijų mokykla ir Kauno kunigų seminarija.

Michelle Moran kartu su vyru Peteriu (Didžioji Britanija) prieš 37 metus įsteigė evangelizacinę katalikų bendruomenę „Sion“. Misionierių pora daugiau nei 30 metų tarnauja Bažnyčioje.

Londono universitete įgijusi religinių studijų ir sociologijos bakalauro, o Kembridžo universiteto Teologijos fakultete – pastoracinės teologijos magistro laipsnį, Michelle Moran daugiau kaip 10 metų vadovavo Tarptautinei katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybai ICCRS. 8-erius metus buvo Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė, o 2016 metais Popiežius Pranciškus ją paskyrė dirbti įkuriant naują struktūrą – Atsinaujinimo ir misijos Bažnyčioje tarnybą. Šiandien kaip pamokslininkė nuolat keliauja po pasaulį, veda konferencijas lyderiams, rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams, yra keleto knygų apie evangelizaciją autorė.

Peteris yra muzikantas, nuolat vadovauja šlovinimui. Dalyvauja pastoracinėje tarnystėje, mentorystėje ir dvasiniame vadovavime.